ДГ 7 ”ПРИКАЗЕН СВЯТ”

Детската градина №7 „Приказен свят“ е най-обширната и слънчева градина в гр. Монтана, с голям капацитет за прием на деца, обновена след основния ремонт през 2018 г., с голям двор, пълен с детски съоръжения за игри и забавления. С традиции в предучилищното образование, с ефективни съвременни методи на обучение, с приказна обстановка, която предразполага децата към бърза адаптация и дава възможност за развитие на потенциала и креативността на подрастващите.

Образователният процес в ДГ 7 се провежда по програмна система „Приказни пътечки“ и  „Аз съм в детската градина“ на изд. “Клет България“, и „Златното ключе“ на изд. “Бит и техника“, одобрени от МОН със следните образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Околен свят;
 • Математика;
 • Конструиране и технологии;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Физическа култура.

Децата развиват своите знания, умения и творчески талант чрез допълнителни  педагогически дейности, които се предлагат в детската градина:

 • Английски език
 • Народни танци и народно пеене
 • Мажоретни танци
 • Програмиране
 • Футбол

Основни приоритети на дейността на ДГ 7:

 • Отглеждане, възпитание и обучение на здрави, спокойни и щастливи деца.
 • Повишаване ефективността на педагогическо взаимодействие.
 • Изпълване с ново съдържание и роля взаимодействието между учители-деца и родители.

Директор на ДГ 7”Приказен свят” е К. Йорданова.