Здравец – с.Смоляновци

разновъзрастова група „Здравец“-Смоляновци
Екип на групата:
   г-жа Венера Иванова – старши учител
   г-жа Клавдия Митова – учител
   пом.възпитател Веселина Петрова

„Християнският празник Цветница носи много радост на децата“

 

група „Здравец“ – ден на детската книга

мартинички  от група „Здравец“-Смоляновци