Котаракът в чизми

Екип на групата:

Цветелина Вълчева Цветанова – старши учител, магистър, IV ПКС, стаж 20г.

Специалност: „Предучилищна и начална педагогика“

Лора Веселинова Симеонова учител, магистър, IV ПКС, стаж 8г.

Галя Иванова – пом.възпитател

Мото на групата: Малките деца изискват търпение, грижи, много любов и уважение! 

Основна цел на групата: Да създадем възможност на всяко дете да развие максимално своите способности. 

Правила на групата:

   1.Говори тихо.
   2.Храни се културно.
   3.Пази играчките.
   4.Уважавай възрастните.
   5.Бъди приятел.
   6.Играй задружно.
   7.Отстъпвай играчките.

 

група “Котаракът в чизми” – Лазарки

група “Котаракът в чизми” – Баба марта

 


 

"Магията на приказките"

„Магията на приказките“

 

"Дядо ряпа вади"

„Дядо ряпа вади“

 

Разходка в парка

„Разходка в парка“

 

"Първа награда в турнир по футбол"

„Първа награда в турнир по футбол“

 

"Българските празници и обичаи"

„Първа награда в турнир по футбол“