Палечко

Екип на групата:

   г-жа  В. Стоянова – учител, магистър, IV ПКС, стаж 5г.

   г-жа  М. Костадинова – старши учител, магистър, IV ПКС, стаж 19г.

   пом.възпитател Д. Стоянова стаж 30г.

Прекрачвайки прага на група“ Палечко“, децата попадат във вълшебен приказен свят,изпалнен с игри танци, песни и подходящи за съответната възраст ситуации.

Правила на групата:

   1.Говори тихо.
   2.Храни се културно.
   3.Пази играчките.
   4.Уважавай възрастните.
   5.Бъди приятел.
   6.Играй задружно.
   7.Отстъпвай играчките.

 

група „Палечко“ – Баба марта

 

група „Палечко“ – празнуват Коледа

 

група „Палечко“ – Спортен празник

 

Проект за ефективно адаптиране на новопостъпилите деца от първа група
от семейна среда към детската градина.Целта на проекта е взаимодействие между
 учители, деца и родители за плавен преход чрез грижовна и насърчаваща среда.

 

 

 

  • Открит урок пред родители и колеги, изнесен от г-жа В.Стоянова по ОН „Български език“ м. ноември 2018
  • Открит урок пред родители и колеги, изнесен от г-жа В.Стоянова по ОН „Математика“ м. ноември
  • Празник в групата „Поздрав за мама“ – пред родители и гости – проведен 6.03.2020