Пипи дългото чорапче

„Ние сме приятели добри в учение и игри“

 

Екип на групата:

   Роза Цекова – старши учител с IV ПКС 

   Моника Тодорова – учител 

  Ивелина Иванова – пом.възпитател с квалификация

Правила на групата:

   1.Говори тихо.
   2.Храни се културно.
   3.Пази играчките.
   4.Уважавай възрастните.
   5.Бъди приятел.
   6.Играй задружно.
   7.Отстъпвай играчките.

 

група “Пипи дългото чорапче” – Грамоти от конкурс „КАРТИЧКА ЗА МАМА“

 

група “Пипи дългото чорапче” – Спортен празник

 

ОН"Коструиране и технологии" Тема:"Подарък за мама"

ОН“Коструиране и технологии“ Тема:“Подарък за мама“

 

група “Пипи дългото чорапче” – Баба Марта

 

група “Пипи дългото чорапче” – празнуват Коледа

 

група “Пипи дългото чорапче”-

На гости в 3та група “Пипи дългото чорапче” бяха учениците от 1б клас от Шесто средно училище „Отец Паисий“  ,които представиха своя „Празник за буквите“,а децата от групата ги поздравиха със стихчета и песни за България!