Екип на ДГ 7 „Приказен свят“-гр.Монтана

ЕКИП СЛУЖИТЕЛИ НА ДГ 7 „ПРИКАЗЕН СВЯТ“-МОНТАНА

Директор: Корделия Йорданова


група: „Палечко“

Учители:

1.Мариана Костадинова

2.Валентина Стоянова

пом. възпитател: Даниела Стоянова


група: „Пипи дългото чорапче“

Учители:

1.Роза Цекова

2.Моника Тодорова

пом. възпитател: Ивелина Иванова


група : „Котаракът в чизми“

Учители:

1.Цветелина Вълчева

2.Лора Симеонова

пом. възпитател: Галя Евлогиева


група : „Пинокио“

Учители:

1. Ирена Тодорова

2.Калина Иванова

пом. възпитател: Катерина Ангелова


Разновъзрастова група: „Здравец“ – Смоляновци

Учители:

1.Венера Иванова

2.Клавдия Митова

пом. възпитател: Веселина Петрова


Учител по музика: Снежина Георгиева

Счетоводител: Десислава Димитрова

Домакин: Красимира Алексиева

Касиер-домакин-Смоляновци: Лидия Йонова

Мед. сестра: Елеонора Табакова

Готвач: Калинка Миронова

Готвач-Смоляновци: Веселина Петрова

Огняр: Перси Младенов