История

ИСТОРИЯТА НА ДГ 7”ПРИКАЗЕН СВЯТ”

На 13.01.1979 г. е направена първата копка за строежа на детската градина. С решение на ОС на БКП, ЦДГ№13 получава името „Дара Михайлова”.

На 01.03.1981 г.е открита детската градина. Първите назначени учители са: Б. Първанова, Б. Кирилова, Г. Тодорова, Д. Велкова, Е. Благоева, З. Атанасова, Л. Петрова, Л. Лефтерова, Н.Рапонска, Р. Манчева, Ст. Андрова, Цв. Христова, Сн. Петкова-музик. Ръководител, За директор е назначена Р. Апостолова.

На 05.11.1981 г.в ЦДГ №13 се състоя вълнуващо тържество по случай патронния празник. Гост беше синът на Дара и Христо Михайлови – Михаил Михайлов.

ЦДГ №13 е единствената на територията на общината, член на фондацията”Стоматологична профилактика за децата на България”, създадена през февруари 1994 г. под председателството на доц.д-р Никола Атанасов. Детската градина дълги години работи по Програма за стоматологична профилактика на децата от най-ранна възраст.

На 15.11.1986 г.започва редовно обучение по плуване с учител М. Димитрова.

Традицията с допълнителните педагогически дейности започва през 1992 г., когато се въвежда разширено обучение на английски език с учител Р. Манчева и немски език с учител Н. Христофорова. Заниманията се провеждат в кабинет, оборудван със съвременна аудио-визуална техника.

В отделни групи се занимават децата, желаещи да играят народни танци с ръководител Е. Манджукова, балет с ръководител И. Колева и худ. гимнастика с ръководител В. Величкова.

На 01.10.1992 г.е открит първият на територията на общината зъболекарски и логопедичен кабинет с логопед В.Алексиева.

На 03.12.1992 г.е открит първият областен клуб по пътна безопасност”Би-бит”, съвместно с родители и КАТ, в който децата са запознават с правилата за улично движение.

През м.януари 1993 г. е открит кръжок по изобразителни дейности с ръководител В. Александрова и факултативен курс по вероучение с водещ Б. Попова. Децата от групата по вероучение участват в учредяването на Балкански съюз на младежките православни сдружения, като се докосват по-отблизо до религията, до корените на духовното начало у човека.

С решение №222 на Общинския съвет  се дава име на ДГ №13 „Приказен свят” и 2-ри април-международният ден на детската приказка се приема за празник на детската градина.

На 22.04.1993 г.  Светли четвъртък е отслужен тържествен водосвет за даване име на детската градина от негово високо Преосвещенство видинския владика Дометиан.

На 01.11.2000 г.с решение на Кмета на община Монтана ЦДГ №13 променя номера си на №7.

С цел обмяна на опит и повишаване квалификацията на педагозите от ЦДГ №7 се провеждат работни срещи с преподаватели от СУ- проф. Гюров и проф. Гюрова.

На 10.05.2001 г. в Драматичния театър с тържествен концерт е отбелязана 20 годишнината от създаването на детската градина.По този повод на 01.04.2001 г. излиза и първият брой на детското вестниче ”Приказен свят”.

На 18.05.2011 г.се празнува 30 годишен юбилей под мотото ”Доброто, има го –доброто винаги е тук до нас”.

През май 2016 г. ДГ 7  отбелязва своята 35 годишнина в Младежкия дом.

През 2018 г. се извърши основен ремонт по европейски проект „Региони в разтеж”. Направи се цялостно обновление на сградата на ДГ 7, парното отделение, както и обширният двор бе изпълнен с детски съоръжения за игри на открито. По настоящем педагозите са 14 високо квалифицирани кадри, възпитателите също са с професионална квалификация и друг обслужващ персонал, който професионално изпълнява задълженията си. 2021 г. ДГ 7 вече има 40 годишна история.

Директор на ДГ 7”Приказен свят” е К. Йорданова.