„През месец май 2024г. в ДГ „Приказен свят“ се проведе съместен урок с РЗИ-Монтана по случай Деня на безопасността на движението по пътищата.
В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най-ранна детска възраст. Постарахме се да привлечем вниманието на децата към един изключително важен проблем: опазване здравето и живота им като участници в пътното движение.
С много емоции бяха съпътствани игрово-познавателни ситуации за начално ориентиране в пътната среда и придобиване на умения за безопасно придвижване като пешеходци.“