Национална програма „Успяваме заедно“

Модул 1 „Хубаво е в детската градина“

Проект за ефективно адаптиране на новопостъпилите деца от първа група
от семейна среда към детската градина.Целта на проекта е взаимодействие между
 учители, деца и родители за плавен преход чрез грижовна и насърчаваща среда.