Заповед 14.05.2020 г. от Министъра на здравеопазването