Инициатива виртуална книга „Азбука на добротата”

 

 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА

НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

___________________________________________________________________________                                           

РЕГЛАМЕНТ НА ИНИЦИАТИВАТА

ВИРТУАЛНА КНИГА

„Азбука на добротата”

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – област Монтана с подкрепата на Регионално управление на образованието – обл. Монтана стартира инициатива по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост: Виртуална книга „Азбука на добротата” под мотото: „Пътят към разума се крие в силата на добротата и човечността”.

В условията на обучение в електронна среда с оглед на създалата се ситуация и обявеното извънредно положения не можем да отразим традиционно един от най-светлите национални празници на България. Но можем да творим и обединим творчеството на всички деца от областта в една иновативна идея, каквато е виртуалната книга „Азбука на добротата”. Екипът на РЦПППО – Монтана И руо – Монтана Ви каня най-учтиво  да се присъедините и заедно да създадем един виртуален продукт, обединени от идеята да уважаваме и ценим своята национална идентичност, да бъдем търпеливи и  коректни, толерантни и добри. В навечерието  на празника на буквите искаме отново да напомним, че децата със специални образователни потребности искат и могат да бъдат участници в образователния процес, стига да им подадем ръка. Нека заедно напишем, макар и от разстояние, нашата книга на добротата с послания, че всички деца имат право на образование и шанс да бъдат приети, ценени и уважавани, да бъдат заедно със своите връстници, за да играят, учат и творят в един по-добър свят.

В инициативата могат да се включат всички деца от детски градини и училища, Центрове за специална образователна подкрепа, Центрове за подкрепа за личностно развитие от областта със свои  творчески продукти, тематично свързани с празника на българската просвета и култура и на славянската писменост.

КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ:

Категория: „Рисунка”

Категория: „Апликация”

Категория: „Стихотворение”

Категория: „Съчинение”

Категория: „Есе”

Категория: „Послание” ( В тази категория могат своите послания да отправят не само деца, но и техните родители, учители, специалисти)

Категория: „Постер”

Категория „Други” (декори, моделиране и други авторски идеи, посветени на празника)

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

Вашите произведения може да изпращате в срок до 18.05.2020г., включително във формат: JPEG за снимки и PDF за творби на адрес:

rc-montana@abv.bg със следната информация за участниците:

Три имена на участника;

Възраст;

Учебно заведение;

Име на произведението и категория за участие.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

0879018137 – Янита Сейкова

0879018130 – Виолета Георгиева

 

Всички творби ще бъдат включени във виртуалната книга „Азбука на добротата”, която ще бъде публикувана на сайта МОН – България, РУО – Монтана  и РЦПППО – Монтана.

Най-добрите произведения ще бъдат отличени с грамота от жури в състав:

Трайка Трайкова – началник на РУО – Монтана

Персияна Петкова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Монтана

Диана Божинова – директор на РЦПППО – Монтана