Празник на детето 01.06.2021

По повод празника на детето на площад“Жеравица“ се състоя поздравителен концерт на
който всички деца много се забавляваха