Съобщение от Община Монтана

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Монтана уведомява заинтересованите лица, че поради въведеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID – 19, подаването на документи за постъпване на деца в първа група в детските градини, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини  и училищата в община Монтана, ще се осъществява по електронен път.  Необходимите документи за прием, могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на Община Монтана.

 

Запазва се срокът за подаване на документите – 30.04.2020 г.

Документите се изпращат на имейла на детската градина, за която се кандидатства.