Oбучение на педагогически специалисти

Предстоящо обучение на педагогически специалисти:
Тема: Работа в екип
Място на провеждане: Слънчев бряг
Период на провеждане:23-26.06.2022 г.
Наименование на обучителната организация: Център за съвременно образование
Брой педагогически специалисти: 2