Обучение

В детска градина „Приказен свят“ децата са разпределени в четири разновъзрастови групи и една група изнесена в с.Смоляновци.


В ДГ 7″Приказен свят“ образователния процес се осъществява по утвърдена Програмна система, която съответства
на изискванията за предучилищно образование, съгласно ДОС за предучилищното образование.
В ДГ 7 се работи с учебни книжки и помагала на три издателства:“Приказни пътечки“ на „Клет България“,
„Златното ключе“ на „Бит и техника“ и изд.“Изкуства“


Организират се и допълнителни педагогически дейности:

  • Английски език
  • Народни танци и народно пеене
  • Мажоретни танци
  • Програмиране
  • Футбол

Снежина Георгиева- ст.учител по музика с ІV ПКС, разполага с оборудван музикален кабинет, където работи с децата.
Сформирала е певческа група, с която участват в тържества и мероприятия на детската градина.


Сформиран е Обществен съвет към детска градина „Приказен свят“ .

Празнуват се християнски и национални празници.

Целият екип на детска градина „Приказен свят“ работи с израстване на здрави, уверени и подготвени за училище и живота деца.