Децата от групата в ДГ 7 – филиал Смоляновци посетиха училището за урок на тема: „Приемственост между училище и детска градина“.
✔️ Проведеното занятие беше изключително полезно, защото помага за плавния преход от детска градина към начално училище, да играем и учим заедно ‍‍‍