Днес се изявиха талантливите деца от Вокалната група на ДГ 7 с г-жа Снежина Георгиева. Изпяха прекрасни песнички на актуални теми и повдигнаха духа на цялата детска градина. За отличното си представяне получиха грамоти и много аплодисменти! Пожелаваме успех в музикалните среди на всяко надарено дете!